LEGISLAȚIE

ORDIN Nr. 644 din 10 mai 2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare și oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2

Ordonanța de urgență nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, încontextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaței naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

Legea 95_2006 republicată – versiunea actualizată până la 21 septembrie 2020.

Legea Farmaciei 266_2008 republicată – versiunea actualizată până la 23 septembrie 2018.

Ordinul nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică

Regula de bună practică farmaceutică din 03.02.2010

Ordinul nr. 761/2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuție angro a medicamentelor

Ghidul privind buna practică de distribuție angro a medicamentelor din 17.06.2015

Ordinul nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman din 28.03.2017