LEGISLAȚIE

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 3262/19.10.2022  pentru aprobarea organizării și funcționării unui program pilot de vaccinare a populației împotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare

ORDIN Nr. 644 din 10 mai 2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare și oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2

Ordonanța de urgență nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, încontextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaței naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

Legea 95_2006 republicată – versiunea actualizată până la 21 septembrie 2020.

Legea Farmaciei 266_2008 republicată – versiunea actualizată până la 23 septembrie 2018.

Ordinul nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică

Regula de bună practică farmaceutică din 03.02.2010

Ordinul nr. 761/2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuție angro a medicamentelor

Ghidul privind buna practică de distribuție angro a medicamentelor din 17.06.2015

Ordinul nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman din 28.03.2017