DATE DE CONTACT

Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România

Complex S Park, clădirea B3, Str. Tipografilor nr. 11 – 13, parter, Sector 1, București, România

office@adrfr.ro

021.380.64.08