COD DE CONFORMARE CU LEGISLAȚIA CONCURENȚEI

ADRFR a adoptat Codul de Conformare cu Legislația Cocurențială, document ce evidențiază cele mai importante aspecte cu relevanță în domeniul concurenței și principalele căi de acțiune, astfel încât atât Asociația, cât și membrii săi să acționeze conform reglementărilor legale privind concurența și să asigure respectarea principiilor legislației concurențiale.

Prin acest Cod, ADRFR și membrii sai își exprimă angajamentul ferm cu privire la implementarea politicii de concurență și conformarea strictă cu reglementările legale în domeniul concurenței recunoscând importanța încurajării unui mediu concurențial efectiv la nivelul industriei de distribuție și retail farmaceutic din România.